Metallics van Cauteren behaalde als eerste lakkerij in België de conformiteitsverklaring EN 1090 in combinatie met het QUALISTEELCOAT-label

Geplaatst op 14/12/2018

EN1090 & QUALISTEELCOAT: Kwalitatief lakwerk is het wapen voor de toekomst

Primeur in België

VOM-lid Metallics van Cauteren uit Zele is de eerste lakkerij in België die de conformiteitsverklaring EN 1090 in combinatie met het QUALISTEELCOAT-label behaald heeft. Metallics Van Cauteren behaalde in 2015 met trots het kwaliteitslabel QUALISTEELCOAT voor MS2 voor de categorie C5IH  & C5MH. Nu, in november 2018 heeft het bedrijf ook de conformiteitsverklaring EN 1090 op zak. Deze beide labels maken het bedrijf sterk in het aanleveren van kwalitatief lakwerk in een gecontroleerd proces.

Op maandag 10 december 2018 doen we de officiële uitreiking van het certificaat met uitleg door de betrokken partijen: IFO, Metallics Van Cauteren, Metalogic, VOM.

Qualisteelcoat voorgeschreven in de lastenboeken

We stellen vast dat in de bouwwereld projectontwikkelaars, architectenbureaus en voorschrijvers (zowel publieke als privé markt) meer en meer bestekken opmaken waarin verwezen wordt naar gangbare kwaliteitssystemen. Ook in de machinebouw of andere metaalverwerkende industrie is deze trend vast te stellen. Met een 80-tal gecertificeerde lakbedrijven en meer dan 100 gekeurde coatingsystemen is QUALISTEELCOAT één van de  belangrijkste en onafhankelijk Europese kwaliteitslabels voor staal.

Zelfcontrole door lakbedrijf

Meedenken met de klant en het concept vertalen naar een kostenefficiënt en kwalitatief product, is één van de belangrijkste pijlers van onze lakbedrijven. QUALISTEELCOAT is daarom een uitstekende manier om het kwaliteitssysteem permanent te bewaken en om de productie op een hoger kwaliteitsniveau te brengen én te houden. Het label geeft een sterke onderhandelingspositie bij het binnen halen van projecten om staal te beschermen. Bovendien is het een extra stimulans om medewerkers actief bij het kwaliteitsgebeuren te betrekken wat niets dan voordeel levert.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van Qualisteelcoat is zeer breed en beslaat zowel onbehandeld als verzinkt staal (metallisatie, thermisch verzinkt, zinkrijke verf, gesherardiseerd, elektrolytisch verzinkt, …) dat nadien bekleed wordt met een coating. Het coatingsysteem kan zowel een natlak als een poedercoating omvatten. Bovendien kunnen deze (afhankelijk van de corrosiviteitsklassen) voor binnen- en buitentoepassingen aangebracht zijn.

Hoge en betrouwbare kwaliteit

Dit keurmerk gaat uit van een jaarlijkse keuring van het coatingproces, het verfsysteem, de in-house controle en het eindproduct. De eisen zijn vastgelegd in de technische specificaties (versie 4.0 januari 2017) en verwijzen naar algemeen gangbare normen en processen waarbij met name vastgelegd wordt hoe een hoge en betrouwbare kwaliteit verkregen kan worden. Dit wordt bepaald door een internationaal samengestelde technische commissie. Vanaf 1 januari 2018, gebeurt de keuring en inspectie in België door het onafhankelijke en Belac-geaccrediteerd labo METALogic. De ervaren inspecteurs van METALogic controleren in de lakbedrijven proces- en badparameters volgens een opgelegde frequentie maar ook het eindproduct doorstaat een aantal testen waarbij monsterplaten meegenomen werden naar het labo voor verdere testen. Na afloop worden alle metingen en testresultaten vastgelegd in het inspectierapport dat dient als basis voor het al dan niet behalen van het label.

Vraag naar EN 1090-conformiteitsattesten blijft stijgen

De EN 1090-1, EN 1090-2 en EN 1090-3 zijn normen voor dragende staal- en aluminiumconstructies als basis voor CE-markering. Het is sinds 1 juli 2014 verboden een bouwproduct in de handel te brengen waarvoor de Europese Commissie een geharmoniseerde Europese norm heeft gepubliceerd, indien dat product niet is voorzien van de daarop betrekking hebbende CE-markering. Dit geldt voor fabrikanten en importeurs.

De EN 1090 serie bestaat uit de volgende drie delen:

NBN EN 1090-1+A1:2012
Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies –
Deel 1: Eisen voor het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen

EN 1090-2+A1:2011
Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies –
Deel 2: Technische eisen voor staalconstructies

NBN EN 1090-3:2009
Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies –
Deel 3: Technische eisen voor aluminium constructies

In deel 1 wordt het gehele proces van CE-markering omschreven en in deel 2 en 3 worden de technische eisen gegeven. Anders gezegd: deel 1 gaat niet of nauwelijks over de techniek en in deel 2/3 worden de materialen, het zagen, branden, boren, ponsen, samenstellen, lassen, bouten, conserveren en monteren behandeld. Ook de vereiste toleranties komen in deel 2/3 uitgebreid aan bod. Toepassen van de EN 1090-1 is dus een wettelijke verplichting. Niet voldoen aan die verplichting is een economisch delict. Voor de EN 1090-2/3 geldt dit niet. Het toepassen van de EN 1090-2/3 (de technische eisen voor het maken van een staal/aluminiumconstructie) is geen wettelijke verplichting en zal dit ook niet worden. EN 1090-2/3 is alleen van toepassing op een werk indien dat in de overeenkomst is vastgelegd.

De FPC (fabrication production control) van staalconstructiefabrikanten moet gecertificeerd zijn door een externe instantie en dan mag het bedrijf zelf een CE verklaring afgeven. De fabrikant zal in zijn FPC moeten opnemen hoe hij de kwaliteit van het werk van het coatingbedrijf waarborgt.

Toepassen van EN 1090 m.b.t. oppervlaktebehandeling

Het coatingbedrijf zal zorg moeten dragen dat zij voldoende waarborgt dat het voldoet aan de eisen van EN 1090-2/3. Coaten is een bewerking die beschreven wordt in de EN 1090-2 en EN 1090-3 in hoofdstuk 10 en bijlage F (F.1, F.2.1, F.6.1). Daarin wordt voor het aanbrengen van verfsystemen op staal verwezen naar ISO 12944, evenals voor de verwachte levensduur van de corrosiebescherming en de corrosiebelastingscategorie.

De oppervlaktebehandelaar kan geen verantwoording nemen voor de producten die hij behandelt, enkel voor het proces. Dat moet conform de geldende normen en/of een kwaliteitssysteem uitgevoerd worden. Daarbij moet gerefereerd worden aan punt 11 van de fundamentele eisen, zijnde duurzaamheid. Dit zal moeten worden opgenomen in het kwaliteitsplan van het coatingsbedrijf.

Bedrijven met een kwaliteitslabel kunnen heel gemakkelijk aantonen dat zij voldoen aan bepaalde eisen omdat deze zijn vastgelegd en gekeurd door een onafhankelijk inspectiebureau. Een coater die niet over een kwaliteitslabel beschikt heeft volgende mogelijkheden:

  • zich in regel stellen met het FPC van de fabrikant: in dit geval is het coatingbedrijf afhankelijk van checklijsten en/of kwaliteitssystemen van de opdrachtgever en controles en/of inspecties die de opdrachtgever laat uitvoeren. Dit kan dus per opdrachtgever verschillend zijn.
  • een zogenaamde conformiteitsverklaring voorleggen waarin door een externe certificeringsinstantie wordt aangegeven dat het bedrijf aan de eisen van de EN1090 voldoet. In dit geval moet het coatingbedrijf zich jaarlijks door een geaccrediteerd bedrijf laten inspecteren en deze geeft –uiteraard alleen als de coater aan de eisen van de EN1090 voldoet- een ‘Conformiteitsverklaring corrosiebescherming volgens EN1090’. Hiermee kan de coater richting opdrachtgever laten zien dat hij voldoet aan de eisen. Dit gaat overigens alleen over het kwaliteitssysteem en duurzaamheid zoals in de EN1090 omschreven en niet over een productcontrole.

2 vliegen in 1 klap: Qualisteelcoat & EN 1090

Voor lakbedrijven die reeds het Qualisteelcoat-label verworven hebben is het slechts een kleine stap om ook de EN1090-conformiteitsverklaring te behalen. VOM, Belgisch Licentiehouder voor QUALISTEELCOAT,  heeft een akkoord met IFO GmbH (Institut für Oberflachentechnik) uit Duitsland, geaccrediteerd om conformiteitsattesten uit te keren, om via controlelabo METALOGIC, de EN 1090 audit uit te voeren. Het lakbedrijf kan de EN 1090 inspectie op hetzelfde moment als de verplichte jaarlijkse QSC-audit laten plaats vinden of op een ander tijdstip. Het eerste geval is kostenbesparend en minder tijdrovend. Zoals het QSC-label heeft het EN 1090 conformiteitsattest een geldigheidsduur van één jaar.

terug naar het overzicht

Cookie verklaring