Qualisteelcoat

Label Qualisteelcoat

Metallics Van Cauteren behaalde met trots het kwaliteitslabel QUALISTEELCOAT voor MS2 voor de categorie C5H en voor systeem MS1 voor de categorie C4.
Wij beschikken tevens over het certificaat voor EN1090.

Dit label staat voor een Europees kwaliteitslabel voor de oppervlaktebehandeling van staal, waarbij het productieproces en kwaliteitsplan voortdurend worden gecontroleerd, en gescreend door een onafhankelijk Zwitsers kwaliteitsorganisme.

Het label biedt voor u de garantie dat de oppervlaktebehandeling gebeurt volgens strenge normen, waardoor de verwachte levensduur in een bepaalde corrosiviteitsklasse wordt gehaald.

Het label laat u toe producten af te leveren die beantwoorden aan de Europese norm zodat zij het wettelijk verplichte CE-label mogen dragen.

De link tussen EN 1090-2 en Qualisteelcoat.

De EN 1090-1, EN 1090-2, en EN 1090-3 zijn normen voor dragende staalconstructies (EN1090-2) en aluminiumconstructies (EN 1090-3) als basis voor de CE-markering. Het is verboden een bouwproduct in de handel te brengen waarvoor de Europese Commissie een geharmoniseerde Europese norm heeft gepubliceerd, indien dit product niet is voorzien van de daarop betrekking hebbende CE-markering. Vanaf 1 juli 2014 bestaat de wettelijke verplichting tot het afgeven van de CE-verklaring voor constructieve onderdelen van staal en aluminium. Dit geldt voor fabrikanten en importeurs.

Toepassen van de EN 1090 m.b.t.  oppervlaktebehandeling.

Het coatingbedrijf zal zorg moeten dragen dat zij voldoende waarborgt dat het voldoet aan de eisen van de EN1090-2. Coaten is een bewerking die beschreven wordt in de EN 1090-2. Daarin wordt verwezen naar de diverse normen, zowel voor het lakwerk, evenals voor de verwachte levensduur van de corrosiebescherming en de corrosiebelastingscategorie.

De oppervlaktebehandelaar kan geen verantwoording nemen voor de producten die hij behandelt, enkel voor het proces. Dit moet conform de geldende normen en/of kwaliteitssysteem uitgevoerd worden. Bedrijven met een kwaliteitslabel zoals Qualisteelcoat kunnen makkelijk aantonen dat zij voldoen aan de eisen, omdat deze zijn vastgelegd en gekeurd door een onafhankelijk inspectiebureau.

Licenties

 

Cookie verklaring